Toán Học Việt Nam logo
Đang ở: Trang chủ Phân phối chương trình Phân phối chương trình môn Toán THPT (10 - 11 - 12) 37 tuần

Phân phối chương trình môn Toán THPT (10 - 11 - 12) 37 tuần

Advertisements
Đây là phân phối chương trình môn Toán được soạn thảo theo khung của Bộ từ khi cải cách thay sách. Về cơ bản, vẫn dựa trên bảng phân phối của Bộ áp dụng cho 35 tuần. Có một số điểm thay đổi như:
  • Chương trình học được nới từ 35 lên 37 tuần
  • Bổ sung phân phối chương trình Toán 12
  • Bổ sung các tiết tự chọn (bám sát)
Bản mới phân phối chương trình Toán THPT mới (có thêm tiết tự chọn) đã có ở đây (file word): Download
Advertisements
Bài viết liên quan
Advertisements


Twitter Google+ Facebook RSS Feedburner Email

Các bài viết mới

de thi thu dai hoc nam 2016