Toán Học Việt Nam logo
Đang ở: Trang chủ Mũ và Logarit Chuyên đề Phương trình, bất phương trình mũ và logarit

Chuyên đề Phương trình, bất phương trình mũ và logarit

Advertisements

Bài viết này tổng hợp các chuyên đề về phương trình, bất phương trình mũ và logarit của các thành viên trên Diễn đàn toán học. Trong đó có 6 phần lý thuyết + bài tập và 1 phần tóm tắt lý thuyết. Lượng bài tập được đưa ra trong các tài liệu này rất phong phú, gần như đã đầy đủ các dạng với hơn 1000 bài. Có tập tài liệu phân loại và đưa ra các phương pháp giải cho từng loại một cách cụ thể.
Đặc biệt hữu ích cho học sinh 12 và giáo viên Toán THPT.
Download tại đây: Download Hon 1000 pt
Advertisements
Bài viết liên quan
Advertisements


Twitter Google+ Facebook RSS Feedburner Email

Các bài viết mới

de thi thu dai hoc nam 2016