Toán Học Việt Nam | Toán Trung Học | Toán Đại Học logo
Đang ở: Trang chủ Thuật toán Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của 2 số

Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của 2 số

Advertisements
Hãy nhập 2 số tự nhiên mà bạn muốn tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất vào 2 ô đầu tiên. Sau đó bấm nút "calculate", lập tức bạn sẽ có kết quả.
Thực hành ở đây:
Lưu ý: Script này ko chạy được trên IE, bạn phải dùng 1 trong các trình duyệt sau: Chrome, FireFox.
Xem thêm: Thuật toán phân tích một số nguyên ra các thừa số nguyên tố.
Advertisements
Bài viết liên quan
Advertisements

Các bài viết mới

de thi thu dai hoc nam 2015
Twitter Google+ Facebook RSS Feedburner Email