Toán Học Việt Nam logo
Đang ở: Trang chủ Vẻ đẹp Toán học Các bước dựng ngũ giác đều bằng compa và thước thẳng

Các bước dựng ngũ giác đều bằng compa và thước thẳng

Advertisements
Bài viết này sẽ nêu các bước dựng NGŨ GIÁC ĐỀU bằng compa và thước thẳng. MathVn tạm thời chia thành 5 bước như sau:

Bước 1. Dựng đường tròn tâm O và 2 đường kính vuông góc AR và PQ (Lấy đường kính PQ, sau đó dùng compa và thước thẳng để dựng đường trung trực của đoạn PQ. Đường thẳng này cắt (O) tại A và R).
Các bước dựng ngũ giác đều bằng compa và thước thẳng
Bước 2. Dựng trung điểm M của đoạn PO. Sau đó dựng đường tròn tâm M bán kính MA, cắt PQ tại N.
Các bước dựng ngũ giác đều bằng compa và thước thẳng
Bước 3. Dựng đường tròn tâm A, bán kinh AN. Đường tròn này cắt (O) tại 2 điểm B, E.
Các bước dựng ngũ giác đều bằng compa và thước thẳng
Bước 4. Dựng đường tròn tâm B, bán kính BA, cắt (O) tại điểm khác A là C. Dựng đường tròn tâm E, bán kinh EA, cắt (O) tại điểm khác A là D.
Các bước dựng ngũ giác đều bằng compa và thước thẳng
Bước 5. Nối ABCDE ta được một ngũ giác đều.
Các bước dựng ngũ giác đều bằng compa và thước thẳng
MathVn.Com
Advertisements
Bài viết liên quan
Advertisements


Twitter Google+ Facebook RSS Feedburner Email

Các bài viết mới

de thi thu dai hoc nam 2016