Toán Học Việt Nam | Toán Trung Học | Toán Đại Học logo
Đang ở: Trang chủ Tích phân Các phương pháp tính Tích phân - Vũ Sỹ Minh

Các phương pháp tính Tích phân - Vũ Sỹ Minh

Advertisements
cac-phuong-phap-tinh-tich-phan.png
Ở chương trình Toán THPT, ta gặp các loại tích phân sau đây:
+) Loại 1: Tích phân của hàm số đa thức, phân thức hữu tỷ.
+) Loại 2: Tích phân của hàm số chứa căn thức
+) Loại 3: Tích phân của hàm số lượng giác
+) Loại 4: Tích phân của hàm số mũ và logarit
Đối với các tích phân đó có thể tích theo các phương pháp (xem chi tiết trong tài liệu của thầy Vũ Sỹ Minh gửi đăng trên mathvn.com).

Tải tài liệu này ở đây: Cac phuong phap tinh tich phan - Vu Sy Minh
Advertisements
Bài viết liên quan
Advertisements

Các bài viết mới