Toán Học Việt Nam logo
Đang ở: Trang chủ Mũ và Logarit Phân loại và phương pháp giải Toán Giải tích 12 (Chương 2. Hàm số mũ, lũy thừa, logarit)

Phân loại và phương pháp giải Toán Giải tích 12 (Chương 2. Hàm số mũ, lũy thừa, logarit)

Advertisements
Phân loại và phương pháp giải Toán Giải tích 12 (Chương 2. Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ - Hàm số logarit). Tài liệu được soạn thảo một cách công phu bởi ThS Lê Văn Đoàn.
Phân loại Toán 12, Phương pháp giải Toán 12, Giải tích 12 chương 2
Bản điện tử gồm 84 trang với hàng trăm bài tập và phương pháp giải cho từng dạng. Đây là tập tài liệu hữu ích cho học sinh 12 và các giáo viên Toán.
Tác giả gửi đăng trên MATHVN.com. Tải file PDF ở đây: Download Phan loai giai Toan 12 - Le Van Doan
Advertisements
Bài viết liên quan
Advertisements


Twitter Google+ Facebook RSS Feedburner Email

Các bài viết mới

de thi thu dai hoc nam 2016