Toán Học Việt Nam | Toán Trung Học | Toán Đại Học logo

Đề thi môn TOÁN khối A, A1 năm 2012 và đáp án (của Bộ)


Đáp án môn Toán khối A và A1 2012 của Bộ Giáo dục:
DOWNLOAD

Dap an mon Toan khoi A1 nam 2012, De thi dai hoc mon Toan khoi A 2012
Đề thi môn TOÁN khối A, A1 năm 2012 và đáp án (của Bộ Giáo dục). Môn Toán khối A, khối A1 được thi vào sáng 4/7 trong kì thi tuyển sinh đại học 2012.
Xem trực tiếp đề thi + đáp án môn Toán khối A, A1 2012 dưới đây. Bản in tải về theo link ở trên.

Đề thi Đại học 2012 môn Toán khối A và khối A1:


Đáp án môn Toán khối A và khối A1 năm 2012:


Tải cả 2 file trên: Download De thi Dai hoc mon Toan khoi A, A1 2012


Liên quan: Xem Đáp án Đề thi Đại học môn VẬT LÝ khối A và A1 năm 2012 / Đáp án MÔN HOÁ khối A, môn TIẾNG ANH khối A1 năm 2012 đủ các mã đề

Tags: Dap an mon Toan khoi A1 nam 2012, De thi dai hoc mon Toan khoi A 2012, Dap an de thi dai hoc khoi A 2012 mon Toan

Các bài mới

Twitter Google+ Facebook RSS Feedburner Email