Toán Học Việt Nam | Toán Trung Học | Toán Đại Học logo
Đang ở: Trang chủ Ma trận đề thi Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Giải tích 12 (có đáp án, ma trận đề)

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Giải tích 12 (có đáp án, ma trận đề)

Advertisements
Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Giải tích 12 (có đáp án, ma trận đề). Nội dung chương này bao gồm các vấn đề về ứng dụng đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (tính đơn điệu; cực trị; giá trị lớn nhất, nhỏ nhất; tiệm cận;...).
Tải 2 bộ gồm ma trận đề, đề kiểm tra, đáp án chương 1 GT 12:
Download Bộ 1 - Download Bộ 2

Xem thêm: 11 Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 Chương 1 (Thể tích) có đáp án
Advertisements
Bài viết liên quan
Advertisements

Các bài viết mới