Toán Học Việt Nam | Toán Trung Học | Toán Đại Học logo
Đang ở: Home Tuyển sinh Hướng dẫn ghi Phiếu đăng kí dự thi Đại học và Cao đẳng năm 2011

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng kí dự thi Đại học và Cao đẳng năm 2011

Advertisements
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng kí dự thi Đại học và Cao đẳng năm 2011 2012
HƯỚNG DẪN GHI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI
 ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011

Nhằm giúp thí sinh khỏi sai sót hồ sơ ảnh hưởng quyền lợi dự thi đại học, cao đẳng năm 2011, www.MATHVN.com  hướng dẫn các em ghi hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) năm 2011 như sau:
Một bộ hồ sơ ĐKDT đại học, cao đẳng năm 2011 bao gồm:
·        01 phiếu số 1 (phiếu này lưu tại Sở GD&ĐT)
·        01 phiếu số 2 (phiếu này học sinh giữ, dùng khi mất giấy báo dự thi)
·        01 túi đựng hồ sơ (đây chính là một phiếu ĐKDT và sẽ được gửi đến trường ĐH, CĐ nơi thí sinh ĐKDT)
Cách ghi hồ sơ
Phiếu ĐKDT, phiếu số 1 có 16 mục giống nhau (riêng phiếu số 2 có 14 mục có nội dung như phiếu số 1).
Cách ghi:
- Mục 1. Số phiếu (thí sinh không ghi mục này).                       
- Mục 2. Trường đăng ký dự thi.
Thí sinh có nguyện vọng vào học ở trường có tổ chức thi thì điền tên trường, ký hiệu trường, khối thi, mã ngành mà thí sinh đã chọn. Lúc này, thí sinh không điền vào mục 3 của phiếu ĐKDT.
 - Mục 3. Thí sinh có nguyện vọng 1 (NV1) học tại trường ĐH, CĐ không thi …
Nếu có nguyện vọng học ở trường không tổ chức thi (hoặc hệ CĐ của các trường ĐH) thì thí sinh phải mượn trường thi (trường nào cũng được, miễn trường đó có cùng khối thi). Sau khi ghi xong mục 2 (tên trường mà thí sinh mượn thi, ký hiệu trường, khối thi, không ghi mã ngành), thí sinh phải tiếp tục ghi đầy đủ thông tin ở mục 3 là tên trường thí sinh có nguyện vọng học, ký hiệu trường, khối thi, mã ngành.
Ví dụ: Thí sinh có nguyện vọng vào học trường ĐH Công Nghiệp Tp HCM, dự thi khối A và có nguyện vọng 1 học ngành 101. Thí sinh có thể chọn (mượn) một trường có tổ chức thi để dự thi. Ví dụ chọn trường ĐH Lạc Hồng, thí sinh sẽ ghi mục 2:

DLH
A
Tên trường: Đại học Lạc Hồng
Ký hiệu trường
Khối thi
Mã ngành
Theo đó, mục 3 thí sinh viết:

HUI
A

1
0
1
Tên trường: ĐH Công Nghiệp Tp HCM
Ký hiệu trường
Khối thi
Mã ngành
(Lưu ý khối thi ghi ở mục 2 và 3 phải giống nhau).
- Mục 4. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: thí sinh viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu. Nữ ghi 1, Nam ghi 0
- Mục 5. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh: Nếu ngày sinh và tháng sinh nhỏ
hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu ngày, tháng.
- Mục 6. Nơi sinh (Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/TP).
- Mục 7. Dân tộc (Ghi bằng chữ): Kinh hoặc … (nếu là người dân tộc).
- Mục 8. Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô. Nếu không thuộc diện ưu tiên nào thì để trống (Các đối tượng được quy định cụ thể trong Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2011).
- Mục 9. Hộ khẩu thường trú: Số nhà, đường, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố. Mã tỉnh, huyện thí sinh xem trong phần cuối cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011”.
- Mục 10. Nơi học THPT hoặc tương đương: ghi tên trường và địa chỉ của trường: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố và nhớ ghi mã tỉnh, mã trường (mã trường ghi theo quy định của Sở GD&ĐT, thí sinh hỏi cán bộ tuyển sinh của trường mà thí sinh đang học THPT). Viết mã trường vào 3 ô tiếp theo, mỗi ô mỗi chữ số.
- Mục 11. Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó: trong ba năm THPT hoặc tương đương, học ở khu vực nào lâu hơn thì hưởng ưu tiên của khu vực đó (KV1, KV2-NT, KV2, KV3). Nếu mỗi năm học một trường hoặc nửa thời gian học trường này, nửa thời gian ở trường kia thì tốt nghiệp ở đâu hưởng ưu tiên khu vực ở đó. Thí sinh học trường Dân tộc Nội trú, tính ưu tiên theo hộ khẩu.
- Mục 12. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: Ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô.
- Mục 13. Nơi nộp hồ sơ ĐKDT: thí sinh viết nơi thu nhận hồ sơ ĐKDT của thí sinh và mã đơn vị ĐKDT của đơn vị thu hồ sơ ĐKDT (mã đơn vị ĐKDT thí sinh hỏi cán bộ tuyển sinh nơi thu hồ sơ).
- Mục 14. Thí sinh dự thi tại Vinh thì ghi V, tại Cần Thơ ghi C, tại Quy Nhơn ghi Q vào ô. (Nếu không thì để trống).
- Mục 15. Giấy chứng minh số: Mỗi số ghi vào 1 ô  
- Mục 16. Gửi giấy báo dự thi, giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu báo điểm cho ai, theo địa chỉ nào? Thí sinh cần viết địa chỉ hay dùng để tiện liên lạc. Cần viết số điện thoại.
Để hoàn tất hồ sơ, thí sinh cần ghi rõ ngày tháng năm làm hồ sơ, ký tên, dán ảnh 4x6 và có xác nhận của trường (nếu đang là học sinh, sinh viên) hoặc của công an xã/phường (đối với thí sinh tự do đang cư trú tại địa phương).
Như vậy, 01 hồ sơ ĐKDT đầy đủ gồm:
     • Một túi đựng hồ sơ có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, mặt trước ghi các thông tin cần thiết mà thí sinh phải điền đầy đủ, phiếu số 1 và phiếu số 2 (điền đủ thông tin).
     • 2 ảnh chân dung cỡ 4 x 6 kiểu chứng minh thư mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, mã tỉnh/huyện và mã đơn vị ĐKDT vào mặt sau tấm ảnh), 2 ảnh này để trong một phong bì nhỏ.
     • Bản sao có công chứng các giấy chứng nhận hợp pháp nếu là đối tượng ưu tiên (con liệt sĩ, con thương binh...), tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển nếu có.
    • Đối với thí sinh có NV1 học tại các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi hoặc hệ CĐ của các trường ĐH hoặc trường CĐ thuộc các ĐH, hồ sơ có thêm 1 bản photocopy mặt trước phiếu ĐKDT số 1.
Để tránh sai sót khi làm hồ sơ dự thi, thí sinh cần chú ý các điểm sau đây:
- Thường gặp nhất là các nhầm lẫn giữa trường tổ chức thi với trường không tổ chức thi. Các thí sinh cần đọc quyển Những điều cần biết ĐH, CĐ năm 2011 có danh sách các trường không tổ chức thi thường ở trang 13, 14.
- Để nắm các đối tượng ưu tiên, thí sinh cần đọc Quy chế ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2011.
- Thí sinh lưu ý thời hạn thu nhận hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT được quy định thống nhất trên phạm vi toàn quốc:
+ Từ ngày 14/3/2011 đến 14/4/2011: bắt đầu nộp HS ĐKDT tại các trường THPT và Sở GD-ĐT.
+ Từ ngày 15/4 đến 21/4/2011 nộp hồ sơ trực tiếp tại các trường tổ chức thi. Học sinh đang học lớp 12 THPT tại trường nào thì nộp HS ĐKDT, lệ phí ĐKDT tại trường đó. Các đối tượng khác nộp hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT tại các địa điểm do sở GD-ĐT quy định (các địa điểm này không thu ĐKDT của học sinh đang học lớp 12).
Để dễ hiểu hơn, các em hãy xem 2 mẫu dưới đây (ứng với 2 trường hợp đã nêu ở trên):
MẪU DÀNH CHO THÍ SINH THI TẠI TRƯỜNG ĐH CÓ TỔ CHỨC THI (VD: ĐH LẠC HỒNG)
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng kí Tuyển sinh Đại học và Cao đẳng năm 2011
MẪU DÀNH CHO THÍ SINH MƯỢN MỘT TRƯỜNG ĐH ĐỂ DỰ THI VÀO TRƯỜNG KHÁC (KHÔNG TỔ CHỨC THI)
Huong dan ghi Phieu dang ki du thi Dai hoc 2011
Tải toàn bộ nội dung trên ở đây: Download
Xem thêm: Lưu ý khi viết hồ sơ đăng kí dự thi Đại học, Cao đẳng 2011 / Download cuốn Những điều cần biết về Tuyển sinh ĐH, CĐ 2011 / Quy chế Tuyển sinh 2011.
Advertisements
Bài viết liên quan
Advertisements

Bài viết có 35 bình luận

tai sao muc10 ko ghi xa,huyen,tinh thanh pho Delete

@1: Mục 10 phải ghi địa chỉ xã, huyện, tỉnh vào. Ngoài ra, các mục 8, 11 phải khoanh tròn vào đối tượng và khu vực tương ứng. Các HS xem mình thuộc đối tượng và khu vực nào trong cuốn "Những đieùe cần biết". Delete

em có hộ khẩu quảng ninh nhưng học tại 1 trường ở hà nội

em nộp hồ sơ tại trường đang học thì ghi mục 9 theo diện nào? ghi như các thí sinh khác hay ghi theo diện vãng lai Delete

@Em ghi địa chỉ ở Quảng Ninh. (Hà Nội chỉ là nơi em "tạm trú", còn thường trú là Quảng Ninh"). Chúc em thi tốt.
Ngoài ra, ở mục 13, nếu em nộp tại trường THPT em đang học thi ghi tên trường THPT của em! Delete

nơi nộp hồ sơ đăng kí dự tuyển là trường mình đang học có cần ghi rõ xã huyện tỉnh hay ko ạ Delete

@5: Không cần vì không đủ chỗ, hơn nữa đã có mã đơn vị đăng kí dự thi ở phía sau rồi. Delete

Nếu mã ngành chỉ có 2 số thì ghi như thế nào?
Ghi vào 2 ô phía trước hay 2 ô phía sau? Delete

Mathvn ơi. Em thi BKHN mã ngành là 02 thi ghi 2 ô phía trước hay sau Delete

Em thi ở trường ĐH Nông Lâm Huế , mà ĐH nông lâm huế còn có hệ CĐ nữa . Em muốn đăng ký cả hệ cao đẳng + đại học thì em phải nghi 1 phiếu đăng ký đại học , 1 phiếu đăng ký cao đẳng ạ ? Delete

nếu mã ngành 02 thì ghi số 0 ở phía trước và số 2 ở phía sau. Delete

nếu là con thương binh thì kí hiệu là gì? Delete

mục khối thi phải ghi ở ô bên phải chứ Delete

@10: Em ghi ở 2 ô trước hay 2 ô sau đều được, miễn là đừng thêm số vào! Delete

@12: Mục khối thi ghi bên trái là đúng rồi. Vì ô bên phải dùng để ghi số (Ví dụ: Khối D1, D2,...) Delete

em hiện đang học dhdl trong tp HCM.năm nay e dk vào trường dh kinh tế kĩ thuật công nghiệp Hà nội trường ko tổ chức thi.e muốn hỏi là e có thể dk thi nhờ 1 trường trong tp HCm có dc ko?cho e hỏi thêm hạn cuối nộp hồ sơ thi dh là ngày bao nhiêu?mong các a chị giúp e Delete

em dinh du thi vao he cd nhung truong khong to chuc thi em thi dh sau do lay diem dh xet vao he cd thi em phai lam ho so nhu the nao? Delete

vâng.thế thì còn nhiều thời gian ạ.thề còn chuyện e dk 1 trường ko tổ chức thi ở Hn nhưng muốn thi nhờ 1 trường có tổ chức thi trong tp HCm có dc ko ạ? Delete

Em hỏi này ti'
Phần ghi khối thi đó Nếu thi khối A thì ghi ô trước hay ô sau.
Sao em thấy trên web Bộ GD lại ghi ô sau : http://thi.moet.gov.vn/?page=1.10&script=index&inpage=&re_id=
Vào xem và cho ý kiến nha ! Delete

em dang hoc tai mot truong dai hoc o hcm.Bay gio em muon thi vao truong khac.vay cho em hoi ma don vi DKDT cua em la gi a?Truong cap 3 truoc day em hoc khong phai o hcm Delete

@15: Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thời hạn thu nhận hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT quy định thống nhất trên phạm vi toàn quốc như sau: Theo hệ thống của Sở GD&ĐT: Từ ngày 14/03 đến 17.00 giờ ngày 14/04/2011; Tại các trường tổ chức thi: Từ ngày 15/04 đến 17.00 giờ ngày 21/04/2011. Delete

@19: Em đến nộp tại Đại học em dự định thi vào và lấy mã ĐKDT của trường ĐH đó để điền vào (Xem trong cuốn Những điều cần biết 2011) Delete

em định thi vào trường sư phạm tphcm vậy nếu em nộp hồ sơ tại trường sư phạm thì phải ghi mục 13 ra sao? còn nếu trường đại học sài gòn thì sao? Delete

có cần nộp giấy khai sinh bản sao để chứng nhận dân tộc thiểu số kèm với hồ sơ ko ạ ? Delete

cho em hoi? nam nay em thi lai. em dang on thj lai o can tho va em muon thi vao truong dai hoc tai chjnh maketting HCM .can tho ko phai la noi em o ve viec dong moc giap lai va nop ho so nhu th e nao ah.co' phai mjnh ve que moi dong giap lai ko ah. Delete

e ở nghệ an, e định thi vào trường tài chính-maketing TPHCM, vậy ở mục thứ hai và mục thứ ba, e viết như thế nào ạ? Delete

những địa chỉ của mình có được có dấu gạch ngang không?VÍ DỤ nghĩa hòa-lạng giang.....đấy Delete

em muon hoi la: o muc 10 cua phieu nam 2012 thi ten truong co duoc viet tat khong a ? vi du nhu truong THPT Tue Tinh thi viet la gi a? Delete

nếu tên trường dài wa' em có thể viết tắt chữ cao đẳng ko jaj ?
trường em chọn là : trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp . Delete

cho em hỏi ảnh chụp có nhất thiết phải trên phông xanh không ạ? Delete

co duoc viet tat ten truong minh dang ky du tuyen khong a? ten truong em thi Hoc Vien Cong Nghe Buu Chinh Vien Thong. Delete

Cho em hỏi: nếu em mượn một trường đại học đế dự thi vào trường cao đẳng không tổ chức thi nhưng em lại đủ điểm đỗ trường đại học đó thì em được vào trường đại học đó học hay vào trường cao đẳng đã đăng kí để học ạ? Delete

em thi lai nam thu 2 nhung khong biet dien ho so nhu the nao ve muc noi dang ki du thi Delete

cho em hỏi nếu em thi ở trường dh gtvt cơ sở 2 thì em co thể nộp hồ sơ tại trường được không ạ?em ở quảng nam Delete

Có quy định về cách viết chữ số hk nhỉ Delete

Cho mình hỏi..mình học thpt ở tỉnh đăknông mà nộp hồ sơ ở tỉnh quảng ngãi thì phải ghi hộ khẩu thường trú ở đâu???? Delete

Đăng nhận xét

Vui lòng để lại đôi lời nhận xét
Để bài viết của chúng tôi được hoàn thiện hơn. Trân trọng!
» Cảm ơn bạn đã đọc bài viết. Nếu đây là lần đầu ghé thăm, hãy LIKE fanpage của chúng tôi trên Facebook để theo dõi những bài viết mới nhất.
» Hãy trở thành cộng tác viên bằng cách gửi bài đến mathvn.com để được đăng tải. Xem hướng dẫn chi tiết cách bạn đọc gửi bài.

Các bài viết mới

Bài viết ngẫu nhiên

Twitter Google+ Facebook RSS Feedburner Email