Hướng dẫn ghi Phiếu đăng kí dự thi Đại học và Cao đẳng năm 2011

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng kí dự thi Đại học và Cao đẳng năm 2011 2012 HƯỚNG DẪN GHI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI  ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011 Nhằm g...

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng kí dự thi Đại học và Cao đẳng năm 2011 2012
HƯỚNG DẪN GHI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI
 ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011

Nhằm giúp thí sinh khỏi sai sót hồ sơ ảnh hưởng quyền lợi dự thi đại học, cao đẳng năm 2011, www.MATHVN.com  hướng dẫn các em ghi hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) năm 2011 như sau:
Một bộ hồ sơ ĐKDT đại học, cao đẳng năm 2011 bao gồm:
·        01 phiếu số 1 (phiếu này lưu tại Sở GD&ĐT)
·        01 phiếu số 2 (phiếu này học sinh giữ, dùng khi mất giấy báo dự thi)
·        01 túi đựng hồ sơ (đây chính là một phiếu ĐKDT và sẽ được gửi đến trường ĐH, CĐ nơi thí sinh ĐKDT)
Cách ghi hồ sơ
Phiếu ĐKDT, phiếu số 1 có 16 mục giống nhau (riêng phiếu số 2 có 14 mục có nội dung như phiếu số 1).
Cách ghi:
- Mục 1. Số phiếu (thí sinh không ghi mục này).                       
- Mục 2. Trường đăng ký dự thi.
Thí sinh có nguyện vọng vào học ở trường có tổ chức thi thì điền tên trường, ký hiệu trường, khối thi, mã ngành mà thí sinh đã chọn. Lúc này, thí sinh không điền vào mục 3 của phiếu ĐKDT.
 - Mục 3. Thí sinh có nguyện vọng 1 (NV1) học tại trường ĐH, CĐ không thi …
Nếu có nguyện vọng học ở trường không tổ chức thi (hoặc hệ CĐ của các trường ĐH) thì thí sinh phải mượn trường thi (trường nào cũng được, miễn trường đó có cùng khối thi). Sau khi ghi xong mục 2 (tên trường mà thí sinh mượn thi, ký hiệu trường, khối thi, không ghi mã ngành), thí sinh phải tiếp tục ghi đầy đủ thông tin ở mục 3 là tên trường thí sinh có nguyện vọng học, ký hiệu trường, khối thi, mã ngành.
Ví dụ: Thí sinh có nguyện vọng vào học trường ĐH Công Nghiệp Tp HCM, dự thi khối A và có nguyện vọng 1 học ngành 101. Thí sinh có thể chọn (mượn) một trường có tổ chức thi để dự thi. Ví dụ chọn trường ĐH Lạc Hồng, thí sinh sẽ ghi mục 2:

DLH
A
Tên trường: Đại học Lạc Hồng
Ký hiệu trường
Khối thi
Mã ngành
Theo đó, mục 3 thí sinh viết:

HUI
A

1
0
1
Tên trường: ĐH Công Nghiệp Tp HCM
Ký hiệu trường
Khối thi
Mã ngành
(Lưu ý khối thi ghi ở mục 2 và 3 phải giống nhau).
- Mục 4. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: thí sinh viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu. Nữ ghi 1, Nam ghi 0
- Mục 5. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh: Nếu ngày sinh và tháng sinh nhỏ
hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu ngày, tháng.
- Mục 6. Nơi sinh (Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/TP).
- Mục 7. Dân tộc (Ghi bằng chữ): Kinh hoặc … (nếu là người dân tộc).
- Mục 8. Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô. Nếu không thuộc diện ưu tiên nào thì để trống (Các đối tượng được quy định cụ thể trong Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2011).
- Mục 9. Hộ khẩu thường trú: Số nhà, đường, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố. Mã tỉnh, huyện thí sinh xem trong phần cuối cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011”.
- Mục 10. Nơi học THPT hoặc tương đương: ghi tên trường và địa chỉ của trường: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố và nhớ ghi mã tỉnh, mã trường (mã trường ghi theo quy định của Sở GD&ĐT, thí sinh hỏi cán bộ tuyển sinh của trường mà thí sinh đang học THPT). Viết mã trường vào 3 ô tiếp theo, mỗi ô mỗi chữ số.
- Mục 11. Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó: trong ba năm THPT hoặc tương đương, học ở khu vực nào lâu hơn thì hưởng ưu tiên của khu vực đó (KV1, KV2-NT, KV2, KV3). Nếu mỗi năm học một trường hoặc nửa thời gian học trường này, nửa thời gian ở trường kia thì tốt nghiệp ở đâu hưởng ưu tiên khu vực ở đó. Thí sinh học trường Dân tộc Nội trú, tính ưu tiên theo hộ khẩu.
- Mục 12. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: Ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô.
- Mục 13. Nơi nộp hồ sơ ĐKDT: thí sinh viết nơi thu nhận hồ sơ ĐKDT của thí sinh và mã đơn vị ĐKDT của đơn vị thu hồ sơ ĐKDT (mã đơn vị ĐKDT thí sinh hỏi cán bộ tuyển sinh nơi thu hồ sơ).
- Mục 14. Thí sinh dự thi tại Vinh thì ghi V, tại Cần Thơ ghi C, tại Quy Nhơn ghi Q vào ô. (Nếu không thì để trống).
- Mục 15. Giấy chứng minh số: Mỗi số ghi vào 1 ô  
- Mục 16. Gửi giấy báo dự thi, giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu báo điểm cho ai, theo địa chỉ nào? Thí sinh cần viết địa chỉ hay dùng để tiện liên lạc. Cần viết số điện thoại.
Để hoàn tất hồ sơ, thí sinh cần ghi rõ ngày tháng năm làm hồ sơ, ký tên, dán ảnh 4x6 và có xác nhận của trường (nếu đang là học sinh, sinh viên) hoặc của công an xã/phường (đối với thí sinh tự do đang cư trú tại địa phương).
Như vậy, 01 hồ sơ ĐKDT đầy đủ gồm:
     • Một túi đựng hồ sơ có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, mặt trước ghi các thông tin cần thiết mà thí sinh phải điền đầy đủ, phiếu số 1 và phiếu số 2 (điền đủ thông tin).
     • 2 ảnh chân dung cỡ 4 x 6 kiểu chứng minh thư mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, mã tỉnh/huyện và mã đơn vị ĐKDT vào mặt sau tấm ảnh), 2 ảnh này để trong một phong bì nhỏ.
     • Bản sao có công chứng các giấy chứng nhận hợp pháp nếu là đối tượng ưu tiên (con liệt sĩ, con thương binh...), tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển nếu có.
    • Đối với thí sinh có NV1 học tại các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi hoặc hệ CĐ của các trường ĐH hoặc trường CĐ thuộc các ĐH, hồ sơ có thêm 1 bản photocopy mặt trước phiếu ĐKDT số 1.
Để tránh sai sót khi làm hồ sơ dự thi, thí sinh cần chú ý các điểm sau đây:
- Thường gặp nhất là các nhầm lẫn giữa trường tổ chức thi với trường không tổ chức thi. Các thí sinh cần đọc quyển Những điều cần biết ĐH, CĐ năm 2011 có danh sách các trường không tổ chức thi thường ở trang 13, 14.
- Để nắm các đối tượng ưu tiên, thí sinh cần đọc Quy chế ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2011.
- Thí sinh lưu ý thời hạn thu nhận hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT được quy định thống nhất trên phạm vi toàn quốc:
+ Từ ngày 14/3/2011 đến 14/4/2011: bắt đầu nộp HS ĐKDT tại các trường THPT và Sở GD-ĐT.
+ Từ ngày 15/4 đến 21/4/2011 nộp hồ sơ trực tiếp tại các trường tổ chức thi. Học sinh đang học lớp 12 THPT tại trường nào thì nộp HS ĐKDT, lệ phí ĐKDT tại trường đó. Các đối tượng khác nộp hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT tại các địa điểm do sở GD-ĐT quy định (các địa điểm này không thu ĐKDT của học sinh đang học lớp 12).
Để dễ hiểu hơn, các em hãy xem 2 mẫu dưới đây (ứng với 2 trường hợp đã nêu ở trên):
MẪU DÀNH CHO THÍ SINH THI TẠI TRƯỜNG ĐH CÓ TỔ CHỨC THI (VD: ĐH LẠC HỒNG)
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng kí Tuyển sinh Đại học và Cao đẳng năm 2011
MẪU DÀNH CHO THÍ SINH MƯỢN MỘT TRƯỜNG ĐH ĐỂ DỰ THI VÀO TRƯỜNG KHÁC (KHÔNG TỔ CHỨC THI)
Huong dan ghi Phieu dang ki du thi Dai hoc 2011
Tải toàn bộ nội dung trên ở đây: Download
Xem thêm: Lưu ý khi viết hồ sơ đăng kí dự thi Đại học, Cao đẳng 2011 / Download cuốn Những điều cần biết về Tuyển sinh ĐH, CĐ 2011 / Quy chế Tuyển sinh 2011.
Tên

Ảnh đẹp,18,Bài giảng điện tử,6,Bạn đọc viết,226,Bất đẳng thức,51,Bđt Nesbitt,3,Bổ đề cơ bản,9,Bồi dưỡng học sinh giỏi,29,Cabri 3D,2,Các nhà Toán học,85,Câu đố Toán học,15,Câu đối,3,Cấu trúc đề thi,6,Chỉ số thông minh,4,Chuyên đề Toán,245,Công thức Thể tích,7,Công thức Toán,49,Cười nghiêng ngả,32,Danh bạ website,1,Dạy con,8,Dạy học Toán,76,Dạy học trực tuyến,2,Dựng hình,5,Đạo hàm,3,Đề cương ôn tập,29,Đề kiểm tra 1 tiết,24,Đề thi - đáp án,638,Đề thi Cao đẳng,15,Đề thi Cao học,7,Đề thi Đại học,140,Đề thi học kì,92,Đề thi học sinh giỏi,72,Đề thi THỬ Đại học,260,Đề thi Tốt nghiệp,37,Đề tuyển sinh lớp 10,68,Điểm sàn Đại học,5,Điểm thi - điểm chuẩn,130,Đọc báo giúp bạn,13,Epsilon,6,File word Toán,12,Giải bài tập SGK,16,Giải chi tiết,28,Giải Nobel,1,Giải thưởng FIELDS,23,Giải thưởng Lê Văn Thiêm,1,Giải tích,13,Giải trí Toán học,88,Giáo án điện tử,10,Giáo án Hóa học,2,Giáo án Toán,15,Giáo án Vật Lý,3,Giáo dục,214,Giáo trình - Sách,73,Giới hạn,3,GS Hoàng Tụy,8,GSP,6,Gương sáng,82,Hằng số Toán học,13,Hình gây ảo giác,9,Hình học không gian,68,Hình học phẳng,39,Học bổng - du học,4,Khái niệm Toán học,13,Khảo sát hàm số,23,Kí hiệu Toán học,7,LaTex,10,Lịch sử Toán học,63,Linh tinh,8,Luận văn,1,Luyện thi Đại học,221,Lượng giác,27,Lương giáo viên,3,Ma trận đề thi,7,MathType,7,McMix,2,McMix bản quyền,3,McMix Pro,3,McMix-Pro,3,Microsoft phỏng vấn,11,MTBT Casio,22,Mũ và Logarit,21,MYTS,8,Nghịch lí Toán học,5,Ngô Bảo Châu,46,Nhiều cách giải,28,Những câu chuyện về Toán,10,Olympiad,138,Perelman,8,Ph.D.Dong books,7,Phần mềm Toán,26,Phân phối chương trình,3,Phụ cấp thâm niên,3,Phương trình hàm,4,Sách giáo viên,12,Sách Giấy,5,Sai lầm ở đâu?,10,Sáng kiến kinh nghiệm,6,Số phức,20,Sổ tay Toán học,4,Tạp chí Toán học,29,TestPro Font,1,Thiên tài,61,Thơ - nhạc,9,Thủ thuật BLOG,14,Thuật toán,3,Thư,2,Tích phân,39,Toán 10,85,Toán 11,102,Toán 12,157,Toán 9,28,Toán Cao cấp,24,Toán học Tuổi trẻ,26,Toán học - thực tiễn,70,Toán học Việt Nam,19,Tổ hợp,6,Trắc nghiệm Toán,148,Tuyển dụng,10,Tuyển sinh,193,Tuyển sinh lớp 6,5,Tỷ lệ chọi Đại học,6,Vật Lý,23,Vẻ đẹp Toán học,65,Vũ Hà Văn,2,Xác suất,16,
ltr
item
Toán Học Việt Nam: Hướng dẫn ghi Phiếu đăng kí dự thi Đại học và Cao đẳng năm 2011
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng kí dự thi Đại học và Cao đẳng năm 2011
http://3.bp.blogspot.com/--tSy4mmAgsI/TYc6FcUYfpI/AAAAAAAAB-8/h5XNgbO8FT4/s1600/phieu-dang-ky-2011.PNG
http://3.bp.blogspot.com/--tSy4mmAgsI/TYc6FcUYfpI/AAAAAAAAB-8/h5XNgbO8FT4/s72-c/phieu-dang-ky-2011.PNG
Toán Học Việt Nam
https://www.mathvn.com/2011/03/huong-dan-ghi-phieu-ang-ki-tuyen-sinh.html
https://www.mathvn.com/
https://www.mathvn.com/
https://www.mathvn.com/2011/03/huong-dan-ghi-phieu-ang-ki-tuyen-sinh.html
true
2320749316864824645
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy