Toán Học Việt Nam logo
Đang ở: Trang chủ Đề thi Đại học Toàn Bộ Đề Thi Đại Học, Cao Đẳng Khối A B C D (Có Đáp Án)

Toàn Bộ Đề Thi Đại Học, Cao Đẳng Khối A B C D (Có Đáp Án)

Advertisements
Bài viết này sẽ tuyển tập toàn bộ đề thi Đại học, Cao đẳng khối A B C D có đáp án của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

0. Đề thi THPT Quốc gia và đáp án chính thức

Từ năm 2015, Bộ GD hợp nhất kì thi tốt nghiệp THPT và kì thi đại học thành kì thi THPT quốc gia.

 1. Đề thi thpt quốc gia 2015 toán, lý, hóa, sinh, văn, sử, địa, ngoại ngữ

I. Tuyển tập Đề thi ĐẠI HỌC khối A, B, C, D và đáp án của Bộ

Kỳ thi Tuyển sinh Đại học được thi theo phương thức 3 chung từ năm 2002 đến năm 2014. Tất cả các thi sinh cùng khối thi đều phải thi chung 1 đề. Dưới đây là đề thi chính thức và đáp án của Bộ GD-ĐT.
Lưu ý khi tải file: Password download (nếu có) là mathvn.com

A. Đáp án đề thi ĐẠI HỌC khối A của Bộ

Khối A gồm 3 môn: Toán, Vật lý, Hóa học
 1. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2002 của Bộ
 2. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2003 của Bộ
 3. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2004 của Bộ
 4. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2005 của Bộ
 5. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2006 của Bộ
 6. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2007 của Bộ
 7. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2008 của Bộ
 8. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2009 của Bộ
 9. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2010 của Bộ
 10. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2011 của Bộ
 11. Đề thi Đại học môn Toán Lý Hóa khối A năm 2012: DOWNLOAD
 12. Đề thi Đại học môn Toán Lý Hóa khối A năm 2013
 13. Đề thi, đáp án các môn khối A năm 2014

B. Đáp án đề thi ĐẠI HỌC khối B của Bộ

Khối B gồm 3 môn: Toán, Hóa học, Sinh học
 1. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2002 của Bộ
 2. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2003 của Bộ
 3. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2004 của Bộ
 4. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2005 của Bộ
 5. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2006 của Bộ
 6. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2007 của Bộ
 7. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2008 của Bộ
 8. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2009 của Bộ
 9. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2010 của Bộ
 10. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2011 của Bộ
 11. Đáp án Đề thi ĐH KHỐI B 2012 (Toán, Hóa, Sinh): DOWNLOAD
 12. Đề thi Đại học môn Toán Hóa Sinh khối B năm 2013
 13. Đề thi, đáp án các môn khối B năm 2014

C. Đáp án đề thi ĐẠI HỌC khối C của Bộ

Khối C gồm 3 môn: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý
 1. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2002 của Bộ
 2. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2003 của Bộ
 3. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2004 của Bộ
 4. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2005 của Bộ
 5. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2006 của Bộ
 6. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2007 của Bộ
 7. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2008 của Bộ
 8. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2009 của Bộ
 9. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2010 của Bộ
 10. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2011 của Bộ
 11. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2012 của Bộ
 12. Đề thi Đại học môn Văn Sử Địa khối C năm 2013
 13. Đề thi, đáp án Văn Sử Địa khối C 2014 chính thức

D. Đáp án đề thi ĐẠI HỌC khối D của Bộ

Khối D gồm 3 môn: Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ
 1. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2002 của Bộ
 2. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2003 của Bộ
 3. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2004 của Bộ
 4. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2005 của Bộ
 5. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2006 của Bộ
 6. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2007 của Bộ
 7. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2008 của Bộ
 8. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2009 của Bộ
 9. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2010 của Bộ
 10. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2011 của Bộ
 11. Đáp án Đề thi môn TOÁN, ANH, VĂN khối D 2012: DOWNLOAD
 12. Đề thi Đại học môn Toán Văn Anh khối D năm 2013 và đáp án chính thức
 13. Đề thi, đáp án môn Toán Văn Tiếng Anh khối D 2014

E. Đáp án đề thi ĐẠI HỌC khối A1 của Bộ

Khối A1 ĐẠI HỌC mới được bổ sung ở kì thi năm 2012, gồm 3 môn: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 1. Đề thi ĐẠI HỌC khối A1 năm 2012 và đáp án của Bộ
 2. Đề thi Đại học môn Toán Lý AV khối A1 năm 2013
 3. Đề thi, đáp án các môn thuộc khối A1 năm 2014

II. Tuyển tập Đề thi CAO ĐẲNG khối A, B, C, D và đáp án của Bộ

Kỳ thi Tuyển sinh CAO ĐẲNG được thi chung đề từ năm 2008 đến năm 2014. Đề thi và đáp án dưới đây là của Bộ GD-ĐT.

A. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối A của Bộ

Khối A Cao đẳng gồm 3 môn: Toán, Vật lý, Hóa học
 1. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối A năm 2008 của Bộ
 2. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối A năm 2009 của Bộ
 3. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối A năm 2010 của Bộ
 4. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối A năm 2011 của Bộ
 5. Đề thi CAO ĐẲNG khối A năm 2012 và đáp án của Bộ
 6. Đề thi, đáp án các môn thi Cao đẳng khối A năm 2013
 7. Đề và đáp án Cao đẳng khối A 2014 của Bộ

B. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối B của Bộ

Khối B Cao đẳng gồm 3 môn: Toán, Sinh học, Hóa học
 1. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối B năm 2008 của Bộ
 2. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối B năm 2009 của Bộ
 3. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối B năm 2010 của Bộ
 4. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối B năm 2011 của Bộ
 5. Đề thi CAO ĐẲNG khối B năm 2012 và đáp án của Bộ
 6. Đề thi, đáp án các môn thi Cao đẳng khối B năm 2013
 7. Đề thi và đáp án các môn Cao đẳng khối B 2014

C. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối C của Bộ

Khối C Cao đẳng gồm 3 môn: Văn, Sử, Địa
 1. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối C năm 2008 của Bộ
 2. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối C năm 2009 của Bộ
 3. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối C năm 2010 của Bộ
 4. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối C năm 2011 của Bộ
 5. Đề thi CAO ĐẲNG khối C năm 2012 và đáp án của Bộ
 6. Đề thi, đáp án các môn thi Cao đẳng khối C năm 2013
 7. Đề, đáp án Cao đẳng khối C 2014 của Bộ Giáo dục

D. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối D của Bộ

Khối D Cao đẳng gồm 3 môn: Toán, Văn, Ngoại Ngữ
 1. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối D năm 2008 của Bộ
 2. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối D năm 2009 của Bộ
 3. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối D năm 2010 của Bộ
 4. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối D năm 2011 của Bộ
 5. Đề thi CAO ĐẲNG khối D năm 2012 và đáp án của Bộ
 6. Đề thi, đáp án các môn thi Cao đẳng khối D năm 2013
 7. Đề và đáp án khối D Cao đẳng năm 2014 của Bộ

E. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối A1 của Bộ

Khối A1 Cao đẳng mới được bổ sung ở kì thi năm 2012, gồm 3 môn: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 1. Đề thi CAO ĐẲNG khối A1 năm 2012 và đáp án của Bộ
 2. Đề thi, đáp án các môn thi Cao đẳng khối A1 năm 2013
 3. Đề và đáp án Cao đẳng khối A1 năm 2014 của Bộ GD
Advertisements
Bài viết liên quan
Advertisements


Twitter Google+ Facebook RSS Feedburner Email

Các bài viết mới

de thi thu dai hoc nam 2016