Toán Học Việt Nam | Toán Trung Học | Toán Đại Học logo
Đang ở: Home Đề thi Đại học Toàn Bộ Đề Thi Đại Học, Cao Đẳng Khối A B C D (Có Đáp Án)

Toàn Bộ Đề Thi Đại Học, Cao Đẳng Khối A B C D (Có Đáp Án)

Advertisements
Bài viết này sẽ tuyển tập toàn bộ đề thi Đại học, Cao đẳng khối A B C D có đáp án của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

I. Tuyển tập Đề thi ĐẠI HỌC khối A, B, C, D và đáp án của Bộ

Kỳ thi Tuyển sinh Đại học được thi theo phương thức 3 chung từ năm 2002. Tất cả các thi sinh cùng khối thi đều phải thi chung 1 đề. Dưới đây là đề thi chính thức và đáp án của Bộ GD-ĐT.
Lưu ý khi tải file: Password download (nếu có) là mathvn.com

A. Đáp án đề thi ĐẠI HỌC khối A của Bộ

Khối A gồm 3 môn: Toán, Vật lý, Hóa học
 1. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2002 của Bộ
 2. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2003 của Bộ
 3. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2004 của Bộ
 4. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2005 của Bộ
 5. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2006 của Bộ
 6. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2007 của Bộ
 7. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2008 của Bộ
 8. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2009 của Bộ
 9. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2010 của Bộ
 10. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2011 của Bộ
 11. Đề thi Đại học môn Toán Lý Hóa khối A năm 2012: DOWNLOAD
 12. Đề thi Đại học môn Toán Lý Hóa khối A năm 2013
 13. Đề thi, đáp án các môn khối A năm 2014

B. Đáp án đề thi ĐẠI HỌC khối B của Bộ

Khối B gồm 3 môn: Toán, Hóa học, Sinh học
 1. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2002 của Bộ
 2. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2003 của Bộ
 3. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2004 của Bộ
 4. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2005 của Bộ
 5. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2006 của Bộ
 6. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2007 của Bộ
 7. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2008 của Bộ
 8. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2009 của Bộ
 9. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2010 của Bộ
 10. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2011 của Bộ
 11. Đáp án Đề thi ĐH KHỐI B 2012 (Toán, Hóa, Sinh): DOWNLOAD
 12. Đề thi Đại học môn Toán Hóa Sinh khối B năm 2013
 13. Đề thi, đáp án các môn khối B năm 2014

C. Đáp án đề thi ĐẠI HỌC khối C của Bộ

Khối C gồm 3 môn: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý
 1. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2002 của Bộ
 2. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2003 của Bộ
 3. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2004 của Bộ
 4. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2005 của Bộ
 5. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2006 của Bộ
 6. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2007 của Bộ
 7. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2008 của Bộ
 8. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2009 của Bộ
 9. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2010 của Bộ
 10. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2011 của Bộ
 11. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2012 của Bộ
 12. Đề thi Đại học môn Văn Sử Địa khối C năm 2013
 13. Đề thi, đáp án Văn Sử Địa khối C 2014 chính thức

D. Đáp án đề thi ĐẠI HỌC khối D của Bộ

Khối D gồm 3 môn: Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ
 1. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2002 của Bộ
 2. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2003 của Bộ
 3. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2004 của Bộ
 4. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2005 của Bộ
 5. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2006 của Bộ
 6. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2007 của Bộ
 7. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2008 của Bộ
 8. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2009 của Bộ
 9. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2010 của Bộ
 10. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2011 của Bộ
 11. Đáp án Đề thi môn TOÁN, ANH, VĂN khối D 2012: DOWNLOAD
 12. Đề thi Đại học môn Toán Văn Anh khối D năm 2013 và đáp án chính thức
 13. Đề thi, đáp án môn Toán Văn Tiếng Anh khối D 2014

E. Đáp án đề thi ĐẠI HỌC khối A1 của Bộ

Khối A1 ĐẠI HỌC mới được bổ sung ở kì thi năm 2012, gồm 3 môn: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 1. Đề thi ĐẠI HỌC khối A1 năm 2012 và đáp án của Bộ
 2. Đề thi Đại học môn Toán Lý AV khối A1 năm 2013
 3. Đề thi, đáp án các môn thuộc khối A1 năm 2014

II. Tuyển tập Đề thi CAO ĐẲNG khối A, B, C, D và đáp án của Bộ

Kỳ thi Tuyển sinh CAO ĐẲNG được thi chung đề từ năm 2008. Đề thi và đáp án dưới đây là của Bộ GD-ĐT.

A. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối A của Bộ

Khối A Cao đẳng gồm 3 môn: Toán, Vật lý, Hóa học
 1. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối A năm 2008 của Bộ
 2. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối A năm 2009 của Bộ
 3. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối A năm 2010 của Bộ
 4. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối A năm 2011 của Bộ
 5. Đề thi CAO ĐẲNG khối A năm 2012 và đáp án của Bộ
 6. Đề thi, đáp án các môn thi Cao đẳng khối A năm 2013
 7. Đề và đáp án Cao đẳng khối A 2014 của Bộ

B. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối B của Bộ

Khối B Cao đẳng gồm 3 môn: Toán, Sinh học, Hóa học
 1. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối B năm 2008 của Bộ
 2. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối B năm 2009 của Bộ
 3. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối B năm 2010 của Bộ
 4. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối B năm 2011 của Bộ
 5. Đề thi CAO ĐẲNG khối B năm 2012 và đáp án của Bộ
 6. Đề thi, đáp án các môn thi Cao đẳng khối B năm 2013
 7. Đề thi và đáp án các môn Cao đẳng khối B 2014

C. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối C của Bộ

Khối C Cao đẳng gồm 3 môn: Văn, Sử, Địa
 1. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối C năm 2008 của Bộ
 2. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối C năm 2009 của Bộ
 3. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối C năm 2010 của Bộ
 4. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối C năm 2011 của Bộ
 5. Đề thi CAO ĐẲNG khối C năm 2012 và đáp án của Bộ
 6. Đề thi, đáp án các môn thi Cao đẳng khối C năm 2013
 7. Đề, đáp án Cao đẳng khối C 2014 của Bộ Giáo dục

D. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối D của Bộ

Khối D Cao đẳng gồm 3 môn: Toán, Văn, Ngoại Ngữ
 1. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối D năm 2008 của Bộ
 2. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối D năm 2009 của Bộ
 3. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối D năm 2010 của Bộ
 4. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối D năm 2011 của Bộ
 5. Đề thi CAO ĐẲNG khối D năm 2012 và đáp án của Bộ
 6. Đề thi, đáp án các môn thi Cao đẳng khối D năm 2013
 7. Đề và đáp án khối D Cao đẳng năm 2014 của Bộ

E. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối A1 của Bộ

Khối A1 Cao đẳng mới được bổ sung ở kì thi năm 2012, gồm 3 môn: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 1. Đề thi CAO ĐẲNG khối A1 năm 2012 và đáp án của Bộ
 2. Đề thi, đáp án các môn thi Cao đẳng khối A1 năm 2013
 3. Đề và đáp án Cao đẳng khối A1 năm 2014 của Bộ GD
Advertisements
Bài viết liên quan
Advertisements

Bài viết có 48 bình luận

Công phu và đầy dủ quá, xin cảm ơn Delete

Đầy đủ quá. Cảm ơn admin nha em đang học 12 rất cần mấy cái như thế này Delete

Cả nhà ơi có ai video của chương trình bồi dưỡng kiến thúc văn hóa trên vtv2 lúc 8h30 không? Môn Toán, Lí, Hóa? ai có thì share cho em với, em đang học 12 nên không xem được. Em cảm ơn nhiều Delete

Trang này hay đấy. Delete

Kenny.Nguyễn

N.Linh 94 à. Mình cũng 94. Lên vtv.vn ấy. Có hết cậu à Delete

thank ban nha Delete

Anh mathvn.com tổng hợp các file trong 1 file rar rồi post 1 cái link lun đi anh...Cảm ơn anh thiệt là được voi đòi 2 Bà Trưng hihi
Anh giúp đỡ nhá Delete

Mathvn.com đẳng cấp nhất vn...
Thanks so much! Delete

Mình mới sắp xếp lại đề thi
ToánABD từ 2002 đến 2011
HóaAB từ 2002 đến 2011
SinhB từ 2002 đến 2011
Bạn nào cần thì liên hệ nhé Delete

sao lại có mật khẩu ạ ? e ko down về được ??? Delete

mình cung sinh nam 94 trang nay rat hay >< cach gai bai đơn giản dễ hieu lam >< Delete

lamd sao mà down về các b hề? cỉ mình với Delete

mat khau download la gi nhi? Delete

@an: Đã có trong bài viết. Mật khẩu (nếu có) là mathvn.com Delete

Cảm ơn Mathvn.com vì những tài liệu hữu ích này! Thanks. Delete

down o cho nao the sao minh khong thay vay ??? Delete

cacc anh chi oi . em dg hoc lop 11 . em dg tim cac de thi dh, cd cua cac nam de tham khao ..em kg down ve dc ,...anh chi oi . giup em voi
em cam on anh chi nhiu ..hjhj Delete

mjnh thay trang nay hay thiet ak moi nhuoi tim ma koj nhe tot lam do Delete

may pan oi jup mjh vs dc hk.....jup mjh tim trag de thi dai hoc cac mon day du ti yk.hjx.... Delete

Sắp xếp rất công phu. Xin cám ơn mathvn.com nhiều (đặc biệt là mấy cái đề không có phần quảng cáo ngay trên đề.) Delete

Cảm ơn mathvn.com nhiều
Delete

mình năm nay lên 12 :( minh sợ môn toán từ bé, nhìn thấy toán mình sợ hơn thấy ma, đến bh mình ko biết 1 tý gì về toán ý, mất gốc từ bé :(( giờ mình chả biết học thêm ở đâu nữa, gia sư có thể dạy kịp cho mình đến khi thi tốt nghiệp à đại học ko nhỉ?:(((( ai chỉ giúp mình với, (HN)
Delete

Đã edit các link bị hỏng. Các bạn tải về. Nếu có password thì gõ vào "mathvn.com". Delete

Đầy đủ quá, đúng cái mình đang cần để tổng hợp cho hs Delete

Cảm ơn Mathvn.com!
Nhưng mình muốn down toàn bộ phần Toán chẳng hạn, Ad có thể up lên 1 file All-In-One được không? Mình nghĩ nhiều bạn lên page tìm tài liệu sẽ muốn down hết toàn bộ. Delete

sao toàn thấy đáp án vậy Delete

Nhưng sao toàn đ/á v ạ! Delete

Trang này rất hay, rất hữu ích, giao diện thân thiện, dễ tìm kiếm, tải file dễ dàng. Giống như yêu cầu của bạn Tấn Phong NGUYỄN,MATTHVN.COM có thể đăng tải 1 file bộ đề thi chỉ liên quan đến từng môn (ví dụ: toàn bộ đề thi tiếng Anh qua các năm, những đề thi tiếng Anh tham khảo,...). Xin cảm ơn nhiều! Delete

cam on ban rat nhieu Delete

làm sao để dowm đc về đấy ạ.mọi người bảo mình mí. Delete

thank
Delete

Admin oi em muon vao lam thanh vien nhung ko dk Delete

em dow mà chả được gì Delete

sao mãi.... mà e không dow được nhỉ?
Delete

lien he vs christmas the nao zay cac ban Delete

sao em tải đề khối D và B không được ạ? đánh password rồi mà không hiểu sao vẫn khoong tải được
Delete

sao t k tải đc nhỉ? Tải ở đâu vậy? Delete

Hay quá, đúng cái mình đang cần. Delete

Chân thành gửi lời cảm ơn tới add. Bạn gom lại rất cẩn thận và có thứ tự :) .
Delete

Đăng nhận xét

Vui lòng để lại đôi lời nhận xét
Để bài viết của chúng tôi được hoàn thiện hơn. Trân trọng!
» Cảm ơn bạn đã đọc bài viết. Nếu đây là lần đầu ghé thăm, hãy LIKE fanpage của chúng tôi trên Facebook để theo dõi những bài viết mới nhất.
» Hãy trở thành cộng tác viên bằng cách gửi bài đến mathvn.com để được đăng tải. Xem hướng dẫn chi tiết cách bạn đọc gửi bài.

Các bài viết mới

Bài viết ngẫu nhiên

Twitter Google+ Facebook RSS Feedburner Email