Toàn Bộ Đề Thi Đại Học, Cao Đẳng Khối A B C D (Có Đáp Án)

Tuyển tập đề thi Đại học Cao đẳng tất cả các môn thuộc các khối A B C D A1 từ trước đến nay

Bài viết này sẽ tuyển tập toàn bộ đề thi Đại học, Cao đẳng khối A B C D có đáp án của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

0. Đề thi THPT Quốc gia và đáp án chính thức

Từ năm 2015, Bộ GD hợp nhất kì thi tốt nghiệp THPT và kì thi đại học thành kì thi THPT quốc gia.

 1. Đề thi thpt quốc gia 2015 toán, lý, hóa, sinh, văn, sử, địa, ngoại ngữ

I. Tuyển tập Đề thi ĐẠI HỌC khối A, B, C, D và đáp án của Bộ

Kỳ thi Tuyển sinh Đại học được thi theo phương thức 3 chung từ năm 2002 đến năm 2014. Tất cả các thi sinh cùng khối thi đều phải thi chung 1 đề. Dưới đây là đề thi chính thức và đáp án của Bộ GD-ĐT.
Lưu ý khi tải file: Password download (nếu có) là mathvn.com

A. Đáp án đề thi ĐẠI HỌC khối A của Bộ

Khối A gồm 3 môn: Toán, Vật lý, Hóa học
 1. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2002 của Bộ
 2. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2003 của Bộ
 3. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2004 của Bộ
 4. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2005 của Bộ
 5. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2006 của Bộ
 6. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2007 của Bộ
 7. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2008 của Bộ
 8. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2009 của Bộ
 9. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2010 của Bộ
 10. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2011 của Bộ
 11. Đề thi Đại học môn Toán Lý Hóa khối A năm 2012: DOWNLOAD
 12. Đề thi Đại học môn Toán Lý Hóa khối A năm 2013
 13. Đề thi, đáp án các môn khối A năm 2014

B. Đáp án đề thi ĐẠI HỌC khối B của Bộ

Khối B gồm 3 môn: Toán, Hóa học, Sinh học
 1. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2002 của Bộ
 2. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2003 của Bộ
 3. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2004 của Bộ
 4. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2005 của Bộ
 5. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2006 của Bộ
 6. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2007 của Bộ
 7. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2008 của Bộ
 8. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2009 của Bộ
 9. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2010 của Bộ
 10. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2011 của Bộ
 11. Đáp án Đề thi ĐH KHỐI B 2012 (Toán, Hóa, Sinh): DOWNLOAD
 12. Đề thi Đại học môn Toán Hóa Sinh khối B năm 2013
 13. Đề thi, đáp án các môn khối B năm 2014

C. Đáp án đề thi ĐẠI HỌC khối C của Bộ

Khối C gồm 3 môn: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý
 1. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2002 của Bộ
 2. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2003 của Bộ
 3. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2004 của Bộ
 4. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2005 của Bộ
 5. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2006 của Bộ
 6. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2007 của Bộ
 7. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2008 của Bộ
 8. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2009 của Bộ
 9. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2010 của Bộ
 10. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2011 của Bộ
 11. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2012 của Bộ
 12. Đề thi Đại học môn Văn Sử Địa khối C năm 2013
 13. Đề thi, đáp án Văn Sử Địa khối C 2014 chính thức

D. Đáp án đề thi ĐẠI HỌC khối D của Bộ

Khối D gồm 3 môn: Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ
 1. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2002 của Bộ
 2. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2003 của Bộ
 3. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2004 của Bộ
 4. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2005 của Bộ
 5. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2006 của Bộ
 6. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2007 của Bộ
 7. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2008 của Bộ
 8. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2009 của Bộ
 9. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2010 của Bộ
 10. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2011 của Bộ
 11. Đáp án Đề thi môn TOÁN, ANH, VĂN khối D 2012: DOWNLOAD
 12. Đề thi Đại học môn Toán Văn Anh khối D năm 2013 và đáp án chính thức
 13. Đề thi, đáp án môn Toán Văn Tiếng Anh khối D 2014

E. Đáp án đề thi ĐẠI HỌC khối A1 của Bộ

Khối A1 ĐẠI HỌC mới được bổ sung ở kì thi năm 2012, gồm 3 môn: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 1. Đề thi ĐẠI HỌC khối A1 năm 2012 và đáp án của Bộ
 2. Đề thi Đại học môn Toán Lý AV khối A1 năm 2013
 3. Đề thi, đáp án các môn thuộc khối A1 năm 2014

II. Tuyển tập Đề thi CAO ĐẲNG khối A, B, C, D và đáp án của Bộ

Kỳ thi Tuyển sinh CAO ĐẲNG được thi chung đề từ năm 2008 đến năm 2014. Đề thi và đáp án dưới đây là của Bộ GD-ĐT.

A. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối A của Bộ

Khối A Cao đẳng gồm 3 môn: Toán, Vật lý, Hóa học
 1. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối A năm 2008 của Bộ
 2. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối A năm 2009 của Bộ
 3. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối A năm 2010 của Bộ
 4. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối A năm 2011 của Bộ
 5. Đề thi CAO ĐẲNG khối A năm 2012 và đáp án của Bộ
 6. Đề thi, đáp án các môn thi Cao đẳng khối A năm 2013
 7. Đề và đáp án Cao đẳng khối A 2014 của Bộ

B. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối B của Bộ

Khối B Cao đẳng gồm 3 môn: Toán, Sinh học, Hóa học
 1. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối B năm 2008 của Bộ
 2. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối B năm 2009 của Bộ
 3. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối B năm 2010 của Bộ
 4. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối B năm 2011 của Bộ
 5. Đề thi CAO ĐẲNG khối B năm 2012 và đáp án của Bộ
 6. Đề thi, đáp án các môn thi Cao đẳng khối B năm 2013
 7. Đề thi và đáp án các môn Cao đẳng khối B 2014

C. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối C của Bộ

Khối C Cao đẳng gồm 3 môn: Văn, Sử, Địa
 1. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối C năm 2008 của Bộ
 2. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối C năm 2009 của Bộ
 3. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối C năm 2010 của Bộ
 4. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối C năm 2011 của Bộ
 5. Đề thi CAO ĐẲNG khối C năm 2012 và đáp án của Bộ
 6. Đề thi, đáp án các môn thi Cao đẳng khối C năm 2013
 7. Đề, đáp án Cao đẳng khối C 2014 của Bộ Giáo dục

D. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối D của Bộ

Khối D Cao đẳng gồm 3 môn: Toán, Văn, Ngoại Ngữ
 1. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối D năm 2008 của Bộ
 2. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối D năm 2009 của Bộ
 3. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối D năm 2010 của Bộ
 4. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối D năm 2011 của Bộ
 5. Đề thi CAO ĐẲNG khối D năm 2012 và đáp án của Bộ
 6. Đề thi, đáp án các môn thi Cao đẳng khối D năm 2013
 7. Đề và đáp án khối D Cao đẳng năm 2014 của Bộ

E. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối A1 của Bộ

Khối A1 Cao đẳng mới được bổ sung ở kì thi năm 2012, gồm 3 môn: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 1. Đề thi CAO ĐẲNG khối A1 năm 2012 và đáp án của Bộ
 2. Đề thi, đáp án các môn thi Cao đẳng khối A1 năm 2013
 3. Đề và đáp án Cao đẳng khối A1 năm 2014 của Bộ GD
Tên

Ảnh đẹp,18,Bài giảng điện tử,10,Bạn đọc viết,225,Bất đẳng thức,75,Bđt Nesbitt,3,Bổ đề cơ bản,9,Bồi dưỡng học sinh giỏi,41,Cabri 3D,2,Các nhà Toán học,129,Câu đố Toán học,83,Câu đối,3,Cấu trúc đề thi,15,Chỉ số thông minh,4,Chuyên đề Toán,290,congthuctoan,9,Công thức Thể tích,11,Công thức Toán,112,Cười nghiêng ngả,31,Danh bạ website,1,Dạy con,8,Dạy học Toán,284,Dạy học trực tuyến,20,Dựng hình,5,Đánh giá năng lực,1,Đạo hàm,17,Đề cương ôn tập,39,Đề kiểm tra 1 tiết,29,Đề thi - đáp án,988,Đề thi Cao đẳng,15,Đề thi Cao học,7,Đề thi Đại học,159,Đề thi giữa kì,20,Đề thi học kì,134,Đề thi học sinh giỏi,128,Đề thi THỬ Đại học,404,Đề thi thử môn Toán,68,Đề thi Tốt nghiệp,48,Đề tuyển sinh lớp 10,100,Điểm sàn Đại học,5,Điểm thi - điểm chuẩn,224,Đọc báo giúp bạn,13,Epsilon,9,File word Toán,35,Giải bài tập SGK,16,Giải chi tiết,198,Giải Nobel,1,Giải thưởng FIELDS,24,Giải thưởng Lê Văn Thiêm,4,Giải thưởng Toán học,5,Giải tích,29,Giải trí Toán học,170,Giáo án điện tử,11,Giáo án Hóa học,2,Giáo án Toán,18,Giáo án Vật Lý,3,Giáo dục,366,Giáo trình - Sách,81,Giới hạn,20,GS Hoàng Tụy,8,GSP,6,Gương sáng,209,Hằng số Toán học,19,Hình gây ảo giác,9,Hình học không gian,108,Hình học phẳng,91,Học bổng - du học,12,IMO,16,Khái niệm Toán học,66,Khảo sát hàm số,36,Kí hiệu Toán học,13,LaTex,12,Lịch sử Toán học,81,Linh tinh,7,Logic,11,Luận văn,1,Luyện thi Đại học,231,Lượng giác,57,Lương giáo viên,3,Ma trận đề thi,7,MathType,7,McMix,2,McMix bản quyền,3,McMix Pro,3,McMix-Pro,3,Microsoft phỏng vấn,11,MTBT Casio,28,Mũ và Logarit,38,MYTS,8,Nghịch lí Toán học,11,Ngô Bảo Châu,49,Nhiều cách giải,36,Những câu chuyện về Toán,15,OLP-VTV,33,Olympiad,311,Ôn thi vào lớp 10,3,Perelman,8,Ph.D.Dong books,7,Phần mềm Toán,26,Phân phối chương trình,8,Phụ cấp thâm niên,3,Phương trình hàm,4,Sách giáo viên,15,Sách Giấy,10,Sai lầm ở đâu?,13,Sáng kiến kinh nghiệm,8,SGK Mới,28,Số học,57,Số phức,34,Sổ tay Toán học,4,Tạp chí Toán học,38,TestPro Font,1,Thiên tài,96,Thống kê,2,Thơ - nhạc,9,Thủ thuật BLOG,14,Thuật toán,3,Thư,2,Tích phân,79,Tính chất cơ bản,15,Toán 10,149,Toán 11,179,Toán 12,397,Toán 9,67,Toán Cao cấp,26,Toán học Tuổi trẻ,26,Toán học - thực tiễn,100,Toán học Việt Nam,29,Toán THCS,22,Toán Tiểu học,5,toanthcs,6,Tổ hợp,39,Trắc nghiệm Toán,222,TSTHO,5,TTT12O,1,Tuyển dụng,11,Tuyển sinh,272,Tuyển sinh lớp 6,8,Tỷ lệ chọi Đại học,6,Vật Lý,24,Vẻ đẹp Toán học,109,Vũ Hà Văn,2,Xác suất,28,
ltr
item
Toán Học Việt Nam: Toàn Bộ Đề Thi Đại Học, Cao Đẳng Khối A B C D (Có Đáp Án)
Toàn Bộ Đề Thi Đại Học, Cao Đẳng Khối A B C D (Có Đáp Án)
Tuyển tập đề thi Đại học Cao đẳng tất cả các môn thuộc các khối A B C D A1 từ trước đến nay
Toán Học Việt Nam
https://www.mathvn.com/2012/01/toan-bo-e-thi-ai-hoc-cao-ang-co-ap-cua.html
https://www.mathvn.com/
https://www.mathvn.com/
https://www.mathvn.com/2012/01/toan-bo-e-thi-ai-hoc-cao-ang-co-ap-cua.html
true
2320749316864824645
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Xem thêm Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Xem tất cả BÀI ĐỀ XUẤT CHO BẠN LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Về Trang chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Mục lục bài viết