Toán Học Việt Nam logo
Đang ở: Trang chủ Điểm thi - điểm chuẩn Điểm chuẩn các ngành của Học viện Tài chính năm 2012

Điểm chuẩn các ngành của Học viện Tài chính năm 2012

Advertisements

*Cập nhật 13/8/2012: Điểm chuẩn các ngành của Học viện Tài chính năm 2012:

Bảng điểm chuẩn chính thức của Học viện Tài chính năm 2012
1. Ngành Tài chính - Ngân hàng: 19,0 điểm.
2. Ngành Kế toán: 21,0 điểm.
3. Ngành Quản trị kinh doanh: 19,0 điểm.
4. Ngành Hệ thống thông tin quản lí: 19,0 điểm.
5. Ngôn ngữ Anh (môn Tiếng Anh đã nhân hệ số 2): 27,5 điểm.

Riêng số thí sinh đăng ký vào ngành Kế toán đạt từ 19.0 đến 20.5 điểm được điều chuyển ngẫu nhiên sang các ngành Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh và Hệ thống thông tin quản lý của Học viện.

---

Dưới đây là bài phân tích, dự kiến điểm chuẩn của HV Tài chính khi chưa có điểm chuẩn chính thức (đăng ngày 25/7)


Điểm chuẩn các ngành của Học viện Tài chính năm 2012 khối A:


Tổng số thí sinh dự thi khối A vào Học viện Tài chính là 5.877, tổng điểm cao nhất là 29,5 (đã có điểm ưu tiên). Chỉ tiêu của Học viện Tài chính năm 2012 là 3.350 (cho 2 khối A và D1). Như vậy, chỉ tiêu của khối A là 3.230 (trừ đi chỉ tiêu khối D1).

Theo thống kê, số thí sinh đạt mức điểm 18,5; 19,0; 19,5 trở lên lần lượt là 3.520; 3.240; 2.934.

Đối chiếu với chỉ tiêu tuyển sinh thì nhiều khả năng điểm chuẩn khối A dự kiến sẽ ấn định là 19,0 (nếu chỉ tiêu tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển không nhiều thì có thể sẽ ấn định 18,5).

1. Ngành Tài chính - Ngân hàng (chỉ tiêu dự kiến 1.890): Trong cả trường hợp ấn định điểm chuẩn là 18,5 và 19,0 thì số thí sinh đăng ký thấp hơn chỉ tiêu nên điểm chuẩn ngành bằng điểm chuẩn theo khối.

2. Ngành Kế toán (chỉ tiêu dự kiến 1.100): Số thí sinh đạt điểm sàn 19,0 trở lên đăng ký vào ngành là 1.506 (1.650 nếu điểm sàn là 18,5). Số thí sinh đạt từ 19,5 trở lên là 1.350, từ 20,0 trở lên là 1.175 và từ 20,5 trở lên là 1.022. Đối chiếu với chỉ tiêu thì điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng ấn định là 20,0.

Các ngành còn lại số đăng ký đủ điểm sàn vào trường thấp hơn so với chỉ tiêu nhiều nên điểm chuẩn ngành bằng điểm chuẩn khối.

Điểm chuẩn các ngành của Học viện Tài chính năm 2012 khối D1:


Số thí sinh dự thi khối D vào học viện là 360. Chỉ tiêu khối D năm 2012 là 120.
Theo thống kê, tổng số thí sinh có điểm thi (đã nhân hệ số môn tiếng Anh) từ 27,0 trở lên là 141. Tổng số thí sinh đạt từ 27,5 trở lên là 132 và từ 28,0 trở lên là 114.
Như vậy điểm chuẩn ngành học Ngôn ngữ Anh năm 2012 dự kiến sẽ rơi vào mức 27,0 hoặc 27,5. Tăng so với năm 2011 từ 2,5-3,0 điểm.

MathVn.Com (Theo Dân trí)
Advertisements
Bài viết liên quan
Advertisements


Twitter Google+ Facebook RSS Feedburner Email

Các bài viết mới

de thi thu dai hoc nam 2016