Thông tin tuyển thẳng năm 2010 của 20 trường ĐH, CĐ

Dưới đây là thông tin tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của gần 20 trường ĐH, CĐ trong cả nước... Ảnh Lê Anh Dũng PHÍA BẮC: 1. HV ...


Dưới đây là thông tin tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của gần 20 trường ĐH, CĐ trong cả nước...
a
Ảnh Lê Anh Dũng
PHÍA BẮC:
1. HV Ngoại giao
Đối tượng tuyển thẳng vào ĐH:
- Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;
- Người đã dự thi và trúng tuyển vào Học viện, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học mà không phải thi lại. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức.
- Thí sinh trong đội tuyển Olympic quốc tế năm 2009, 2010 đã tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009 được tuyển thẳng vào đại học. Thí sinh trong đội tuyển Olympic quốc tế năm 2009, nếu chưa tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp. Khối ngành học của những thí sinh này được ưu tiên xem xét phù hợp với môn thí sinh đã dự thi.
Đối tượng ưu tiên xét tuyển vào ĐH:
- Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2009 và 2010 (tốt nghiệp THPT năm 2010) các môn Toán, Vật Lý, Hoá Học, Văn học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, sau khi thi tuyển sinh đại học theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT, có kết quả thi từ điểm sàn do Bộ GD-ĐT quy định trở lên và không có môn nào bị điểm 0 được tuyển thẳng vào ngành đăng ký xét tuyển. Cụ thể như sau:
Giải nhất, nhì, ba môn Toán, Vật Lý hoặc Hoá học được xét tuyển vào ngành Kinh tế Quốc tế (mã 401);
Giải nhất, nhì, ba môn Văn được xét tuyển vào ngành Quan hệ Quốc tế (mã 701, 703, 704), ngành Tiếng Anh (mã 751), ngành Tiếng Pháp (mã 753), ngành Luật Quốc tế (mã 501) và ngành Truyền thông quốc tế (mã 705);
Giải nhất, nhì, ba môn Tiếng Anh được xét tuyển vào ngành Quan hệ Quốc tế (mã 701), ngành Tiếng Anh (mã 751); ngành Luật Quốc tế (mã 501); ngành Truyền thông quốc tế (mã 705);
Giải nhất, nhì, ba môn Tiếng Pháp được xét tuyển vào ngành Quan hệ Quốc tế (mã 703), ngành Tiếng Pháp (mã 753); ngành Luật Quốc tế (mã 501).
Chỉ tiêu tuyển thẳng: tối đa 10% chỉ tiêu mỗi mã ngành đăng ký dự thi. Nếu số thí sinh được ưu tiên xét tuyển vượt quá 10% chỉ tiêu từng ngành thì ưu tiên thí sinh đạt giải từ cao xuống. Nếu đạt cùng mức giải thì ưu tiên diện chính sách, điểm thi tuyển sinh ĐH năm 2010.
2. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
Các đối tượng được xét tuyển thẳng vào ĐH bao gồm: Các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 các môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Tin học và Anh văn, có đăng ký ưu tiên xét tuyển và tham dự thi đại học vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2010 có kết quả từ điểm sàn ĐH trở lên (theo quy định chung của Bộ GD-ĐT), không có môn nào bị điểm 0.
Các thí sinh trong đội tuyển Olympic quốc tế cũng như các thí sinh đạt giải chính thức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 được tuyển vào các nhóm ngành phù hợp với môn dự thi/môn đạt giải, cụ thể như sau:
- Môn Toán, Lý, Hoá, Tin học: Được tuyển thẳng vào nhóm ngành theo nguyện vọng (trừ nhóm 7 tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ)
- Môn Sinh học: Được tuyển thẳng vào nhóm 3 (bao gồm các ngành Kỹ thuật Hoá học, Hoá học, Kỹ thuật Sinh học, Kỹ thuật Thực phẩm, Kỹ thuật Môi trường)
- Thí sinh đạt giải môn Anh văn được tuyển thẳng vào nhóm 6 (nhóm ngành Kinh tế - Quản lý) hoặc nhóm 7 (tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ).
Chỉ tiêu tuyển thẳng: không hạn chế.
3. Trường ĐH Xây Dựng
Thí sinh muốn được tuyển thẳng hoặc được ưu tiên xét tuyển phải có môn dự thi Olympic hoặc môn đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT phù hợp với môn thi tuyển sinh vào Trường Đại học Xây dựng theo khối thi, cụ thể: Khối A gồm các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Tin học. - Khối V gồm các môn Toán, Vật lý.
Đối tượng tuyển thẳng:
Ngoài các đối tượng tuyển thẳng được quy định tại điểm a và b khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2010, thí sinh trong đội tuyển Olympic quốc tế năm 2009 đã tốt nghiệp THPT năm 2010 và thí sinh trong đội tuyển Olympic quốc tế năm 2010 đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào Trường Đại học Xây dựng.
Thí sinh muốn được tuyển thẳng vào ngành Kiến trúc hoặc ngành Quy hoạch đô thị phải dự thi môn vẽ mỹ thuật trong kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2010 và đạt từ 4.5 điểm trở lên.
Đối tượng ưu tiên xét tuyển:
Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2010 và thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2009 đã tốt nghiệp THPT năm 2010, sau khi thi tuyển sinh đại học hệ chính quy, có kết quả thi từ điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm 0, được ưu tiên xét tuyển vào trường. Đối tượng đã được ưu tiên xét tuyển vào trường sẽ không được xét ưu tiên khi phân ngành.
4. Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội)
Ưu tiên xét tuyển không hạn chế số lượng những thí sinh đạt từ giải ba trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2010 các môn toán học, tin học, vật lý, hóa học, sinh học và đạt kết quả thi từ điểm sàn ĐH trở lên, trong đó không có môn nào bị điểm 0.
Tuyển thẳng thí sinh là thành viên đội tuyển đi thi Olympic quốc tế các môn toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học (thí sinh diện tuyển thẳng được tùy chọn đăng ký ngành học theo nguyện vọng).
5. Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội: 
Tuyển thẳng thí sinh trong đội tuyển Olympic quốc tế năm 2009, 2010 đã tốt nghiệp THPT năm 2010. Chỉ tiêu tuyển thẳng tối đa 20% chỉ tiêu của mỗi mã ngành.
Ưu tiên xét tuyển:
Hệ ĐH: thí sinh đoạt giải nhất, nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2009, 2010 (tốt nghiệp THPT năm 2010) các môn toán, vật lý, hóa học, tin học, văn, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung và tiếng Nhật; dự thi tuyển sinh ĐH có kết quả thi từ điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm 0. Thí sinh đoạt giải ba các môn thi kể trên, dự thi tuyển sinh ĐH theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT, có kết quả thi cao hơn 3 điểm so với mức điểm sàn do bộ quy định cho từng khối thi và không có môn nào bị điểm 0 được tuyển thẳng vào ngành đăng ký xét tuyển.
Hệ CĐ: thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2009, 2010 (tốt nghiệp THPT năm 2010) các môn toán, vật lý, hóa học, tin học, văn, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung và tiếng Nhật.
6. Trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội)
Tuyển thẳng: Những thí sinh là thành viên đội tuyển Olympic các môn quốc tế: Toán học, Hóa học, Vật lý và Tin học.
7. Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
Tuyển thẳng: Theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT.
8. Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông:
Đối tượng được xét tuyển thẳng vào ĐH gồm:
- Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;
- Thí sinh đã dự thi và trúng tuyển vào Học viện trong các năm trước, nhưng ngay trong năm dự thi và trúng tuyển có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại Học viện mà không phải thi lại;
- Thí sinh trong đội tuyển Olympic các môn Toán học, Vật lý hoặc Tin học và tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010.
9. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
Trường tuyển thẳng theo đúng Quy chế tuyển sinh ĐH và CĐ năm 2010 của Bộ GD-ĐT.
Ngoài ra, riêng ngành Sư phạm Thể dục thể thao không tuyển thẳng những thí sinh với giải các môn: bắn súng, cờ vua, vật.
10. Trường ĐH Luật Hà Nội
Tuyển thẳng: Theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT. Số lượng tuyển thẳng: 36 thí sinh.
11. Trường CĐ Phát thanh truyền hình II
Tuyển thẳng: Theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT.
Số lượng tuyển thẳng: không quá 20% chỉ tiêu tuyển sinh.
PHÍA NAM:
1. Trường ĐH Sư phạm TP.HCM
Tuyển thẳng:
- Thí sinh đã trúng tuyển vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM các năm trước nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự được trường ra quyết định bảo lưu nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ có đơn xin nhập học lại.
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương là thành viên đội tuyển quốc gia, được Ủy ban TDTT (nay là Bộ Văn hoá thể thao và du lịch) xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia thi đấu trong các giải quốc tế chính thức, bao gồm: Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội thể thao châu Á (ASIAD), Giải vô địch châu Á, Cúp châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEAGEME), Cúp Đông Nam Á.
Ưu tiên xét tuyển
- Các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi (HSG) quốc gia lớp 12 năm 2010, sau khi tham dự kỳ thi chung ĐH,CĐ năm 2010, nếu đạt điểm sàn trở lên (không có môn nào bị điểm 0), sẽ được tuyển vào các ngành tương ứng của các môn đạt giải.
- Thí sinh đạt huy chương vàng các giải vô địch hạng nhất quốc gia tổ chức một lần trong năm và thí sinh được Ủy ban TDTT quyết định phong cấp kiện tướng quốc gia đã dự thi đủ các môn văn hoá theo đề chung của Bộ GD-ĐT năm 2010 không có môn nào bị điểm 0 được xét tuyển vào ngành Giáo dục thể chất.
2. Trường ĐH Tiền Giang
Tuyển thẳng: các đối tượng sau đây, nếu phù hợp với phạm vi tuyển sinh Trường ĐH Tiền Giang, được xét tuyển thẳng vào các ngành trình độ ĐH, CĐ tuyển sinh năm 2010 của Trường ĐH Tiền Giang:
- Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học.
- Người đã dự thi và trúng tuyển vào Trường ĐH Tiền Giang nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đầy đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ.
- Thí sinh trong đội tuyển Olympic đã tốt nghiệp trung học. Khối ngành học của những thí sinh này được ưu tiên xem xét phù hợp với môn đã dự thi.
Xét tuyển: các đối tượng sau đây, nếu phù hợp với phạm vi tuyển sinh Trường ĐH Tiền Giang, được ưu tiên xét tuyển vào các ngành trình độ ĐH, CĐ tuyển sinh năm 2010 của Trường ĐH Tiền Giang:
Thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học, sau khi thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy có kết quả thi từ điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm 0.
3. Trường ĐH Cần Thơ
Đối tượng xét tuyển thẳng
- Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua tòan quốc đã tốt nghiệp trung học.
- Thí sinh trong đội tuyển Olympic năm 2009 đã tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010.
- Thí sinh trong đội tuyển Olympic năm 2010 đã tốt nghiệp trung học phổ thông.
Thí sinh được xét tuyển thẳng vào một trong các ngành của Trường có môn thi trùng với môn thí sinh đã đạt giải.
Thí sinh đã tốt nghiệp trung học là thành viên đội tuyển quốc gia, được Uỷ ban TDTT (nay là Bộ Văn hoá thể thao và du lịch) xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia thi đấu trong các giải quốc tế chính thức, bao gồm: Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Giải vô địch châu Á, Cúp châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEAGAME), Cúp Đông Nam Á được tuyển thẳng vào Sư phạm Thể dục thể thao.
Những thí sinh đạt giải các ngành Thể dục- Thể thao, thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không quá 4 năm tính đến ngày thi tuyển sinh vào trường.
Đối tượng ưu tiên xét tuyển
- Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông năm 2010 hoặc thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông năm 2009, tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010, sau khi thi tuyển sinh đại học hệ chính quy theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT, nếu có kết quả thi từ điểm sàn ĐH trở lên và không có môn nào bị điểm 0 được Trường xét tuyển vào ngành (chuyên ngành) đăng ký dự thi có môn thi trùng với môn thí sinh đã đạt giải.
- Thí sinh đạt giải huy chương vàng các giải vô địch hạng nhất quốc gia tổ chức một lần trong năm và thí sinh được Uỷ ban Thể dục Thể thao có quyết định công nhận là kiện tướng quốc gia đã tham dự đủ các môn thi văn hoá theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT, không có môn nào bị điểm 0 được trường ưu tiên xét tuyển vào ngành Sư phạm Thể dục- Thể thao.
Những thí sinh đạt giải các ngành Thể dục- Thể thao, thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không quá 4 năm tính đến ngày thi tuyển sinh vào trường.

4. Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
Tuyển thẳng: Theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT.
5. Trường ĐH Hoa Sen
Tuyển thẳng không hạn chế số lượng thí sinh. Trong đó, thí sinh trong đội tuyển Olympic quốc tế được tuyển thẳng vào bậc ĐH. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, có kết quả thi từ bằng điểm sàn ĐH trở lên, được tuyển thẳng vào bậc ĐH.
Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, có kết quả thi từ bằng điểm sàn CĐ đến dưới điểm sàn ĐH, được tuyển thẳng vào bậc CĐ. Thí sinh đạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, có kết quả thi từ bằng điểm sàn CĐ trở lên, được tuyển thẳng vào bậc CĐ.
6. Trường CĐ Kinh tế đối ngoại
Đối tượng tuyển thẳng:
- Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học.
- Người đã dự thi và trúng tuyển vào Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại, có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu.
- Thí sinh trong đội tuyển Olympic quốc tế năm 2009 hoặc năm 2010 có môn đã dự thi (Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh văn), tốt nghiệp THPT năm 2010.
7. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên  (ĐHQG TP.HCM)
Tuyển thẳng: không hạn chế số lượng. Thí sinh trong đội tuyển Olympic quốc tế các môn: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học được chọn đăng ký ngành học của trường theo nguyện vọng.
Sinh học được chọn đăng ký một trong các ngành Sinh học, Công nghệ sinh học, Khoa học môi trường, Công nghệ môi trường, Địa chất, Hải dương học - Khí tượng và Thủy văn.
8. Trường CĐ Lý Tự trọng
Tuyển thẳng: Số lượng không hạn chế
Đối tượng: Thí sinh được tuyển thẳng vào học CĐ tại trường và được ưu tiên chọn ngành gồm có:
- Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề (sau đây gọi chung là trung học);
- Người đã dự thi và trúng tuyển vào trường từ năm 2009 trở về trước, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khỏe, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học đúng ngành trước đây đã đăng ký dự thi. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức (đối tượng này không được ưu tiên chọn ngành).
- Thí sinh trong đội tuyển Olympic, đã tốt nghiệp trung học.
CHÚ Ý: Kết quả tuyển thẳng sẽ được thông báo trước ngày 30/6. Lệ phí tuyển thẳng là 15.000 đồng/thí sinh/hồ sơ.
Vietnamnet
Tên

Ảnh đẹp,18,Bài giảng điện tử,6,Bạn đọc viết,226,Bất đẳng thức,56,Bđt Nesbitt,3,Bổ đề cơ bản,9,Bồi dưỡng học sinh giỏi,34,Cabri 3D,2,Các nhà Toán học,88,Câu đố Toán học,37,Câu đối,3,Cấu trúc đề thi,7,Chỉ số thông minh,4,Chuyên đề Toán,258,Công thức Thể tích,7,Công thức Toán,58,Cười nghiêng ngả,32,Danh bạ website,1,Dạy con,8,Dạy học Toán,101,Dạy học trực tuyến,2,Dựng hình,5,Đạo hàm,4,Đề cương ôn tập,32,Đề kiểm tra 1 tiết,24,Đề thi - đáp án,696,Đề thi Cao đẳng,15,Đề thi Cao học,7,Đề thi Đại học,140,Đề thi học kì,115,Đề thi học sinh giỏi,96,Đề thi THỬ Đại học,273,Đề thi Tốt nghiệp,37,Đề tuyển sinh lớp 10,69,Điểm sàn Đại học,5,Điểm thi - điểm chuẩn,132,Đọc báo giúp bạn,13,Epsilon,7,File word Toán,23,Giải bài tập SGK,16,Giải chi tiết,39,Giải Nobel,1,Giải thưởng FIELDS,23,Giải thưởng Lê Văn Thiêm,1,Giải tích,13,Giải trí Toán học,107,Giáo án điện tử,10,Giáo án Hóa học,2,Giáo án Toán,15,Giáo án Vật Lý,3,Giáo dục,235,Giáo trình - Sách,73,Giới hạn,6,GS Hoàng Tụy,8,GSP,6,Gương sáng,85,Hằng số Toán học,16,Hình gây ảo giác,9,Hình học không gian,74,Hình học phẳng,46,Học bổng - du học,4,Khái niệm Toán học,13,Khảo sát hàm số,23,Kí hiệu Toán học,7,LaTex,10,Lịch sử Toán học,64,Linh tinh,8,Logic,8,Luận văn,1,Luyện thi Đại học,221,Lượng giác,28,Lương giáo viên,3,Ma trận đề thi,7,MathType,7,McMix,2,McMix bản quyền,3,McMix Pro,3,McMix-Pro,3,Microsoft phỏng vấn,11,MTBT Casio,22,Mũ và Logarit,23,MYTS,8,Nghịch lí Toán học,5,Ngô Bảo Châu,46,Nhiều cách giải,29,Những câu chuyện về Toán,10,OLP-VTV,11,Olympiad,164,Perelman,8,Ph.D.Dong books,7,Phần mềm Toán,26,Phân phối chương trình,3,Phụ cấp thâm niên,3,Phương trình hàm,4,Sách giáo viên,12,Sách Giấy,5,Sai lầm ở đâu?,10,Sáng kiến kinh nghiệm,6,Số học,5,Số phức,20,Sổ tay Toán học,4,Tạp chí Toán học,31,TestPro Font,1,Thiên tài,61,Thơ - nhạc,9,Thủ thuật BLOG,14,Thuật toán,3,Thư,2,Tích phân,44,Toán 10,92,Toán 11,110,Toán 12,187,Toán 9,32,Toán Cao cấp,24,Toán học Tuổi trẻ,26,Toán học - thực tiễn,75,Toán học Việt Nam,20,Tổ hợp,15,Trắc nghiệm Toán,172,Tuyển dụng,11,Tuyển sinh,193,Tuyển sinh lớp 6,5,Tỷ lệ chọi Đại học,6,Vật Lý,23,Vẻ đẹp Toán học,70,Vũ Hà Văn,2,Xác suất,20,
ltr
item
Toán Học Việt Nam: Thông tin tuyển thẳng năm 2010 của 20 trường ĐH, CĐ
Thông tin tuyển thẳng năm 2010 của 20 trường ĐH, CĐ
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201004/original/images1953343_images1834963_0.jpg
Toán Học Việt Nam
https://www.mathvn.com/2010/04/thong-tin-tuyen-thang-nam-2010-cua-20.html
https://www.mathvn.com/
https://www.mathvn.com/
https://www.mathvn.com/2010/04/thong-tin-tuyen-thang-nam-2010-cua-20.html
true
2320749316864824645
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy